7 Golongan Penerima Zakat Mal, Jangan Sampai Gagal Paham Ya!
amalan

7 Golongan Penerima Zakat Mal, Jangan Sampai Gagal Paham Ya!

Golongan penerima zakat mal (Dok. Ist) Zakat merupakan salah satu rukun Islam ketiga, sehingga umat muslim yang mampu d…